goed voorbeeld geven

Goed voorbeeld doet goed volgen

We staan er als ouders en grootouders vaak niet bij stil, maar we zijn allemaal een rolmodel voor onze kinderen of kleinkinderen. Onbewust nemen ze ons gedrag en gedragingen over.

Als ouders betrappen we onszelf er ook vaak op dat we dingen op dezelfde manier ondernemen als onze eigen ouders.

Concreet moeten we goed beseffen dat wat we doen veel belangrijker is en een veel grotere impact heeft dan wat we zeggen. Iets verbieden dat we zelf wel (blijven) doen, leidt tot niets. Het kind neemt veel gedragingen van zijn of haar ouders over, de goede én de slechte. Dit moeten we als ouders en grootouders in ons achterhoofd houden, zodat normen en waarden worden overgedragen. Willen we dat ons kind een bepaalde eigenschap of levenshouding aanneemt, dan zullen we zelf het goede voorbeeld moeten stellen.