Afspraken
Om een vlot verloop van de “ïntake” te bereiken, graag de eerste keer uw pas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Heeft u een verwijsbrief van de arts gekregen, dan deze ook graag de eerste keer meenemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dat dan s.v.p. ook doorgeven.
Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Neemt u altijd uw persoonlijke eigendommen mee naar de behandelkamer of gymzaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. In onze wachtkamer staan verschillende folders om mee te nemen. Tevens kunt u gebruikmaken van de aanwezige lectuur in de wachtkamer. Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
Hygiëne
Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken. Wanneer u behandeld wordt op de behandelkamer, maar ook als u traint in de gymzaal, graag een handdoek meenemen. In de oefenzaal dient u schoenen met schone zolen te dragen. In onze praktijk wordt niet gerookt.
Calamiteiten
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. Op de praktijk is een noodplan aanwezig.